Giriş Yap

veya Üye Ol

Oteldenal Turizm Tic.Ltd.Şti. Jovi Tur Acenta Belge No: 8626

Giriş Yap

veya Üye Ol

Üye Girişi

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Bir hesabınız mı var Giriş Yap

Kişisel verileriniz, Kvkk Metni kapsamında işlenmektedir. “Kayıt Ol” butonuna basarak Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Aydınlatma Metinleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?6698 sayılı Kanun?) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. (?Şirket?) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : https://oteldenal.com/

Telefon Numarası : 0 850 811 55 33

E-Posta Adresi : [email protected]

KEP Adresi: [email protected]

Adres : Akdeniz Mah. 1353 Sk. No: 2/A Konak / İzmir

İşlenen Kişisel Veriler:

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Ad, soyadı, TCKN, pasaport vb. bilgileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, kimliğinizde yer alan bilgileriniz, adres bilgileriniz

Görsel ve işitsel kayıtlarınız; Fotoğrafınız, çağrı merkezi kayıtlarınız

Finansal bilgileriniz; şirketimizden almış olduğunuz hizmetlere dair finansal kayıtlar veya ödeme bilgileriniz

Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; mevcut veya geçmişteki rezervasyonunuza dair otel veya paket tur tercihleriniz ya da seyahat bilgileriniz.

Talep ve şikâyet bilgileriniz; Oteldenal?ın sunduğu hizmetlere ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlere dair yazılı veya sözlü kayıtlar ya da mevcut bir rezervasyonunuzu ilgilendiren özel istekleriniz

Sigorta bilgileriniz; seyahat sigortası poliçenize ilişkin detaylar

Özel nitelikli kişisel verileriniz; seyahatiniz sırasında özel ihtiyaçlarınızın olmasına sebebiyet olabilecek bir sağlık durumunuz olması durumunda ya da hastalığınız sebebiyle rezervasyon değişikliği veya iptali talebinde bulunmanız halinde özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan sağlık bilgileridir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

KVKK?nın 10. maddesi ve Tebliğ?in 5. maddesi kapsamında KVKK?nın 4. maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak tedarik kapsamında elde edilen kişisel veriler şu amaçlarla işlenebilmektedir:

Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi,

Operasyonların yönetimi,

Mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,

Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi,

Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

İşveren sorumluluklarının yerine getirilmesi,

İş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

Elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi,

İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Muhasebe ve finans işlerinin yürütülmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Fiziksel mekan güvenliğinin temini,

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kalite standartlarının sağlanması,

Kurum binasına giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması ve izinsiz girişlerin engellenmesi

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Mal kaynaklarının güvenliğinin temini.

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

Müşteri nezdindeki güvenilirliğin arttırılması,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

Talep / şikayetlerin takibi,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Tedarikçi ilişkiler yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

Ücret politikasının yürütülmesi,

Ürün faturalarının düzenlenmesi,

Ürün politikasının yürütülmesi,

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri,

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

Acentelerimizi veya şubelerimizi ziyaretler esnasında, Çağrı merkezini arayıp bilgilerin bırakılması sırasında, Web sitemizi ya da uygulamamızı ziyaret sırasında veya üye olup rezervasyon yapıldığında; Müşteri hizmetleri veya diğer Oteldenal çalışanları ile e-posta üzerinden kurulan iletişimler esnasında; ayrıca Oteldenal ile olan iletişim bir aracı kurum vasıtasıyla gerçekleştiyse kişisel veriler bu aracı kurumlar vasıtasıyla da elde edilebilir.

Kişisel verileri elde etme yöntemlerini maddeleştirecek olursak;

Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,

Veri sahibinin sözlü beyanı,

Web sitesi, sosyal medya, çağrı merkezi, e-posta, dijital veya basılı anket, matbu form, adli kayıtların taranması,

İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

Çevrimiçi uygulamalar ve bu uygulamalara erişmek isteyenler için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,

Şirketimiz adına veri işleyen veya şirketin yürütülmesini gerektiren herhangi bir safhada şirketimize destek veren faks ve mektuplar,

Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

Kiracılık sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

SGK kayıtları, Şirketimizin sizlerle iletişime geçtiği kanallar yolu ile toplanmaktadır.

Bu kişisel veriler; KVKK?nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının c) bendinde yer alan ?bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması?, (ç) bendinde yer alan ?veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması?, (f) bendinde yer alan ?ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması? hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar?ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda ürün veya hizmet sağlayıcı tedarikçilerimize, ödeme hizmetleri kapsamında anlaşmalı olduğumuz bankalara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun?un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

ABONELİK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?6698 sayılı Kanun?) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. (?Şirket?) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : https://oteldenal.com

Telefon Numarası : 0 850 811 55 33

E-Posta Adresi : [email protected]

KEP Adresi: [email protected]

Adres : Akdeniz Mah. 1353 Sk. No: 2/A Konak / İzmir

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. https://oteldenal.com adresinde bulunan ?Anlık fırsatlardan ve özel tekliflerden yararlanmak için kaydolun? ibareli abonelik teklifi seçeneğine e-posta adresinizi girmeniz halinde ?E-posta Adresiniz, Adınız Soyadınız" gibi kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan abonelik talebi kapsamında Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından sizinle iletişim kurulması, abonelik talebinizin değerlendirilmesi ve sonuca kavuşturulması, özel kampanya ve indirimlerden anında haberdar olmanız amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesinde yer alan meşru menfaat hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi aracılığı ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Şirketimiz ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun?unun 5/2-ç ve 5/2-f maddelerindeki hukuki sebeplere dayalı olarak yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenecek olup, kanuni süreler boyunca işlenecek ve sınırlı süre muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi birlikte faaliyetlerini yürüttüğü ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya kanunen yetkili kamu ve özel kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

HESAP OLUŞTURMA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (?6698 sayılı Kanun?) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. (?Şirket?) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : https://oteldenal.com/

Telefon Numarası : 0 850 811 55 33

E-Posta Adresi : [email protected]

KEP Adresi: [email protected]

Adres : Akdeniz Mah. 1353 Sk. No: 2/A Konak / İzmir

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir. https://oteldenal.com/kayit-ol adresinde bulunan ?Kayıt Ol? seçeneğini kabul etmeniz halinde bize ilettiğiniz ?E-Posta Adresi, Şifre, İsim Soyisim? gibi kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan kayıt olma talebi kapsamında Şirketimiz tarafından ;

Sizinle iletişim kurulması,

Oteldenal Hesabı Oluşturulması,

Taleplerinizin takibine yönelik daha kolay işlem yapılabilmesi,

Kampanya, rezervasyon, iptal, iade vb. faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

Acentecilik faaliyetlerimiz,

İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,

Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi,

Talep ve şikayetlerin takibi,

Şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizi ziyaret etmiş olduğunuz web sitesi aracılığı ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Şirketimizle iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi birlikte faaliyetlerini yürüttüğü ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla veya Kanunen Yetkili Kamu ve Özel Kurumlardan talep edilmesi durumunda 6698 sayılı kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca kişisel verilerinizi paylaşılabilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

SMS- E-MAİL GÖDERİLMESİ İLE TELEFON VE SESLİ MESAJ YOLU İLETİŞİME İLİŞKİN
AÇIK RIZA BEYANI

Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında kişisel verilerimin, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanun?un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim. Tarafıma sunulan Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde;

Oteldenal Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile çevrimiçi reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin ;

Onay Veriyorum

Onay Vermiyorum

Veri Sahibinin

Adı ve Soyadı :

Tarih :

İmza :